Aktuellt

Hamnen.

I hamnen finns 8 gästplatser. När du kommer in i lagunen finns direkt på högersida 5 platser med 4 meters bredd och med 6 meters y-bom.
Till vänster finns 3 platser med 3 meters bredd och 6 meters y-bom. Platserna är märkta som ”Gästplats.”
Vill du stanna över natten med din båt betalar du 100:- i fiket.(Gäller under den tid fiket har öppet)
Då finns tillgång till toalett och dusch.

Ni som kommer med båt eller vattenskoter, tänk på dom badande.

Fiske i hamnen bör ej ske.Om du gör det så ta reda på det du får och inte lämnar de döda fiskarna på bryggor eller i vattnet!

Insegling till SMBK. (Sjökort.)

I hamnen drivs Sörmjöle Bryggcafe under Juni till Augusti.

Sörmjöle båtklubb tillåter i dag inte andra än medlemmar att sjösätta båt/vattenskoter i hamnen!

Sidan uppdateras: 2022-08-07
Följ oss på Facebook.