SMBK – Sörmjöle Båtklubb

Aktuellt

Hamnen.
I hamnen finns 8 gästplatser. När du kommer in i lagunen finns direkt på högersida
5 platser med 4 meters bredd och med 6 meters y-bom. Till vänster finns 3 platser med
3 meters bredd och 6 meters y-bom. Platserna är märkta som ”Gästplats.”
Vill du stanna över natten med din båt betalar du 100:- i fiket.
Då finns tillgång till toalett och dusch.
Farled till SMBK.

I hamnen drivs Sörmjöle Bryggcafé under juni – aug månad.
Öppettider meddelas vid närmande av båt säsongen.

Sidan uppdateras: 2018-01-08

Följ oss på Facebook