Aktuellt

Hamnen.

Muddringen är klar. Nu är ni välkomna till en bra hamn.

I hamnen finns 8 gästplatser. När du kommer in i lagunen finns direkt på högersida 5 platser med 4 meters bredd och med 6 meters y-bom.
Till vänster finns 3 platser med 3 meters bredd och 6 meters y-bom. Platserna är märkta som ”Gästplats.”
Vill du stanna över natten med din båt betalar du 100:- i fiket.
Då finns tillgång till toalett och dusch.

I dag kan klubben erbjuda båtplatser till dig som är intresserad.

Tag kontakt med styrelsen!

Ni som kommer med båt eller vattenskoter, tänk på dom badande.

Fiske i hamnen bör ej ske.Om du gör det så ta reda på det du får och inte lämnar de döda fiskarna på bryggor eller i vattnet!

Insegling till SMBK. (Sjökort.)

I hamnen drivs Sörmjöle Bryggcafé öppnar 27 juni. Måndagar stängt. Öppet tider 11:00-17:00. Öppet in i Augusti.

Sidan uppdateras: 2021-06-08
Följ oss på Facebook