Aktuellt

Hamnen.

Muddringen kommer troligen ske under vintern 20-21.

I hamnen finns 8 gästplatser. När du kommer in i lagunen finns direkt på högersida 5 platser med 4 meters bredd och med 6 meters y-bom. Dom platserna är ej funktion år.
Till vänster finns 5 platser med 3 meters bredd och 6 meters y-bom. Platserna är märkta som ”Gästplats.”
Vill du stanna över natten med din båt betalar du 100:- i fiket.
Då finns tillgång till toalett och dusch.

I dag kan klubben erbjuda båtplatser till dig som är intresserad.

Tag kontakt med styrelsen!

Ni som kommer med båt eller vattenskoter, tänk på dom badande.

Insegling till SMBK. (Sjökort.)

I hamnen drivs Sörmjöle Bryggcafé under juni – aug månad.

Sidan uppdateras: 2020-09-28
Följ oss på Facebook