Aktuellt

Hamnen.
I hamnen finns 8 gästplatser. När du kommer in i lagunen finns direkt på högersida 5 platser med 4 meters bredd och med 6 meters y-bom. Dom platserna är ej funktion år.
Till vänster finns 5 platser med 3 meters bredd och 6 meters y-bom. Platserna är märkta som ”Gästplats.”
Vill du stanna över natten med din båt betalar du 100:- i fiket.
Då finns tillgång till toalett och dusch.

Fortsatt högtryck med bra vattentemperatur för bad.

Ni som kommer med båt eller vattenskoter, tänk på dom badande.

Insegling till SMBK
I hamnen drivs Sörmjöle Bryggcafé under juni – aug månad.
Öppettider 11:00 – 17:00.

Sidan uppdateras: 2018-07-17
Följ oss på Facebook