Medlem

Glöm ej att betala avgiften för i år! 1500:-

Arbetsdagar i år: 17/9, 24/9. Samling 10:00. Medtag fika och kratta samt verktyg!

OBS! Meddela alltid vid ändring av mailadress, telefonnummer mm!

Medlem ska deltaga en dag på våren och en dag på hösten. Vid utebliven insats debiteras medlem enligt beslut som tagit vi årsstämman!


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på väggen vid fiket.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:

Klubbens kontonummer är:
BG 307-0356.

SMBK-Hyreskontrakt

SMBK-Medlemshandboken

SMBK-Stadgar rev 130410

Intresseblankett för båtplats:

Hamnen med platsnummer 160511