Medlem

Glöm ej att betala avgiften för i år! 1500:-

Samtliga y-bommar skall vara upptagna före 1 november!

OBS! Meddela alltid vid ändring av mailadress, telefonnummer mm!

Medlem ska deltaga en dag på våren och en dag på hösten. Vid utebliven insats debiteras medlem enligt beslut som tagit vi årsstämman!


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på väggen vid fiket.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:

Klubbens kontonummer är:
BG 307-0356.

SMBK-Medlemshandboken

SMBK-Stadgar rev 130410

Hamnen med platsnummer 160511