Om SMBK

Sörmjöle Båtklubb är en ekonomisk förening med ändamål att bedriva småbåtshamn i Sörmjöle i enlighet med gällande bestämmelser och i enlighet med medlemmarnas intressen. Klubben bildades 2007 och har sitt säte i Sörmjöle.
Hamnen byggdes ut våren 2014 med stöd av LEADER pengar.
Detta möjliggjorde att  hamnen kunde byggas ut till det som den ser ut idag.
Medlemmarna har arbetat i motprestation till vad som vi fick i bidrag.
En byggnad är dit flyttad. Det lär vara en av det första byggnaderna vid Sörmjöle havsbad.
Klubben består idag 57 medlemmar men hoppas på en tillväxts nu när hamnen är utbyggd.

STYRELSE 2022
Ordförande: Håkan Örberg.  orberghakan@gmail.com

Vice Ordförande: Magnus Norlander me.norlander@telia.com
Sekr: Thomas Gothnell           thomas@uptab.se
Kassör: Staffan Nilsson          stalledrang50@gmail.com
Ledamot: Per Berggren          per.berggren@ramirent.se
Ledamot: Camilla Ullström camilla.ullstrom@hotmail.com
Valberedning: 2 Vakanta
Revisor: L.Boström