MedlemIngen trafik mellan 10:00 och 18:00

när fiket är öppet.

Årsavgiften i år blev 1500:-.


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på fiket vid vägen.

Håkan Ö har i dag lämnat in dokument för eventuell muddring till våren -20. Handlingar är klara.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:
Klubbens kontonummer är:

BG 307-0356.

Medlemshandboken
Stadgar för Sörmjöle båtklubb.
Intresseblankett för båtplats:

Hamnen med platsnummer 160511