Medlem

Årsmöte är avklarat. Handlingar kommer att läggas ut när dom är påskrivna.

Medlemsavgift är höjd till 2000:- Den skall vara betald innan den 29/4-21.

Påminnelse med extra kostnad blir det om pengar ej inkommit. Detta för att föreningen ska kunna betala muddringen!

Meddela alltid vid ändring av mailadress, telefonnummer mm!

 


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på väggen vid fiket.

Du som inte finns på listorna för arbetsdagar blir debiterad för frånvaro.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:

Klubbens kontonummer är:
BG 307-0356.

Medlemshandboken
Stadgar för Sörmjöle båtklubb.
Intresseblankett för båtplats:

Protokoll årsstämma -20

Hamnen med platsnummer 160511