MedlemProtokoll årsstämma 20180326


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på fiket vid vägen.

Arbetsdagar för 2018
Nu återstår endast att köra ut sten som extra förstärkning på den yttre piren. Detta är nu nästan klart.

Håkan Ö har i dag lämnat in dokument för eventuell muddring till våren, Jan-Mars -19. Nu är det klart från kommunen om muddring.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:
Klubbens kontonummer är:

BG 307-0356.

Medlemshandboken
Stadgar för Sörmjöle båtklubb.
Intresseblankett för båtplats:

Hamnen med platsnummer 160511