MedlemIngen trafik mellan 10:00 och 18:00

när fiket är öppet.

Årsavgiften i år blev 1500:-.


Tänk på att det är parkeringsförbud ute vi bryggorna. Skylt finns uppsatt på fiket vid vägen.

Håkan Ö har i dag lämnat in dokument för eventuell muddring till våren -20. Handlingar är klara.
Planen är att muddring sker under Jan- Mars -20. För arbeten sker under hösten -19.
Som ni har sett har vi fått in sten som har blivit över efter det att Umeå Energi har varit och jobbat på Brännäset med demontering luftledningar.

Du som inte finns på listorna för arbetsdagar blir debiterad för frånvaro.

På denna sida finns dokument för dig som medlem:
Klubbens kontonummer är:

BG 307-0356.

Medlemshandboken
Stadgar för Sörmjöle båtklubb.
Intresseblankett för båtplats:

Hamnen med platsnummer 160511